انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات در فارکس به معنای کنترل و ایجاد موقعیت های خرید و فروشی است که توسط معامله گران در بازار اجرا می شود.

همچنین سفارشات به عنوان دستورات تریدر نیز شناخته می شود که شامل باز کردن و بستن معاملات است.

مـقالات یـافت شـده: